Testamenty

Dokumenty::

Do sporządzenia testamentu wymagane są, między innymi:

  • dowód osobisty osoby sporządzającej testament
  • dane osobowe powołanych do spadku,
  • numery ksiąg wieczystych nieruchomości i praw (użykowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo) co do których spadkodawca posiadał tytuł prawny.
  •